? فرناندو آلونسو قهرمان ۲ دوره مسابقات جهانی فرمول یک

? در مسابقه گرند پری ۲۰۱۳ مجارستان

? در حال استفاده از تکنیک ای اف تی

[videojs_video url=”https://mashhadeft.ir/wp-content/uploads/2019/07/American-Abc-@eft_ir.mp4″]

نظرات در این صفحه قفل می باشد.