در پژوهشی که توسط پاستر در سال 2022 انجام گرفت، هدف اصلی این مطالعه تعیین این بود که قرنطینه، یادگیری از راه دور و سایر تغییرات مهم ناشی از اپیدمی کووید-19 باعث می‌شود دانش‌آموزان در یک موسسه محلی در لاگونا احساس افسردگی، اضطراب یا استرس کنند.

دانش‌آموزانی که از سال 2020 تا کنون یا در طول دوره همه‌گیری ثبت‌نام کرده‌اند، شرکت‌کنندگان در این مطالعه را تشکیل می‌دهند. این یک طرح شبه تجربی بود. این پژوهش طراحی شده بود تا بفهمند آیا دانش آموزان علائم استرس، اضطراب یا افسردگی را نشان می دهند یا خیر. یک مداخله، تکنیک آزادی عاطفی (EFT)، برای کاهش و رسیدگی به درجه افسردگی، اضطراب و استرس آنها استفاده شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و محقق کلیه شرکت کنندگانی را که دارای معیار بودند فراخواند. برای تعیین سطح علائم از مقیاس اضطراب افسردگی استرس (DASS) استفاده شد. علائم متوسط تا بسیار شدید برای شرکت در آزمایش دعوت شده بودند. شرکت کنندگان داوطلب در سه گروه آزمایشی شامل افسردگی، اضطراب و استرس قرار گرفتند. چهل و پنج شرکت کننده تحت شانزده جلسه مداخله آنلاین با مجموع 48 جلسه برای سه گروه با یک آزمون فاصله ای در جلسات قرار گرفتند. خوشبختانه، پس از 16 جلسه از تکنیک آزادی هیجانی، شرکت کنندگان در گروه اضطراب دارای پایه 16.69 متوسط یا شدید بودند، اما پس از سه پس آزمون با میانگین آخرین آزمون 4.84 یا نرمال شدند. در مورد افسردگی، آنها 22.77 متوسط یا شدید داشتند، اما بعد از جلسات اکنون به میزان 10.38 رسید که این رنج متوسط یا خفیف می باشد. از آنجایی که داده‌های قابل سنجش نشان داده‌اند که تکنیک رهایی عاطفی چقدر خوب کار می‌کند، این فرضیه که برای کاهش سطح غم و اندوه، اضطراب و علائم استرس شرکت‌کنندگان ناکارآمد است، رد شد که به معنای عملکرد مثبت روش EFT است در مورد این اختلالات بوده است.

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *